Flash 8, questions i complements.

ADOBE FLASH 8. Extracte del text de Jordi Ventura
http://www.jordiventura.com/bloc


Introducció
Si usem la paraula Flash en entorns multimèdia ens podem estar referint a moltes coses. Per mirar d’entendre breument el seu significat bàsic, podem dir que Flash és la tecnologia més emprada en espais web que permet la creació d’animacions vectorials.

Els gràfics vectorials fan possible que és duguin a terme animacions de poc pes, i per tant, ideals per ser visualitzades a Internet on la velocitat de la xarxa determina el format dels continguts. Aquesta lleugeresa ha fet que Flash sigui un referent alhora de parlar de continguts atractius en el disseny multimèdia.

Els orígens de Flash ens duen a l’any 1996, quan una petita empresa anomenada Future Wave Software comercialitzava un producte anomenat FutureSplash Animator, dissenyat per crear gràfics i animacions vectorials. Les possibilitats d’aquest programari van cridar l’atenció d’una altre empresa que començava a despuntar, Macromedia. El decembre de 1996, Macromedia compra FutureSplash animator i l’anomena Flash 1.0.

D’ençà d’aleshores Flash no ha deixat d’evolucionar, i ha passat de ser una simple eina de dibuix i animació fins a un programa d’autoria multimèdia, i més recentment, fins a una complerta aplicació de desenvolupament web.

Val a dir també, que Flash te el seu propi llenguatge de programació orientat a objectes, pot adaptar-se a la majoria dels sistemes intermitjos i el seu reproductor es un dels programaris més descarregats a tot el món.

La versió de Flash sobre la que versa aquest treball és Flash 8. Aquesta nova versió ofereix funcions molt atractives als desenvolupadors i dissenyadors, com la possibilitat d’usar arxius PNG i GIF dinàmics i imatges JPEG progressives. Altres novetats son la possibilitat d’enviar arxius directament des de les pel·lícules SWF, la utilització de canals alfa en els vídeos, i l’aplicació de filtres i efectes dinàmics en temps real.

El programari també ha evolucionat en el seu entorn de treball, on podem destacar l’administració millorada dels panells, recuperant les fitxes en els panells i fent més consistents els controls de preferències, i la reincorporació del mode Normal, anomenat ara Assistent de Script, al panell Accions.

ActionScript 2.0

ActionScript és el llenguatge de programació de Flash. Està basat en el model de llenguatges de guions de la European Computer Manufactures’Association (ECMA). En aquest mateix model també estan basats altres llenguatges com Java i JavaScript. ActionScript ha estat present des de les primeres versions de Flash però, realment va començar a prendre forma amb Flash 5. Posteriorment, amb Flash MX, ActionScript va pasar a ser un llenguatge de programació orientat a objectes (OOP). Més endavant, va venir ActionScript 2.0, amb Flash MX 2004, que conté més objectes, unes normes sintàctiques més estrictes, i una millor adaptació a la OOP, especialment en el que fa referència al model de construcció de classes.

ActionScript amplia la facilitat d’ús de Flash, aportant al desenvolupador l’oportunitat de crear amb més simplicitat i menor pes. Amb ActionSript podem, entre moltes altres coses, gestionar el contingut dels formularis, executar diferents parts d’una animació en funció dels esdeveniments produïts per l’usuari, anar a altres planes, etc…

Amb la possibilitat d’usar un llenguatge de programació dins de Flash, aquesta aplicació complementa el binomi que conformen la creació i el codi. El món de la multimèdia sempre ha estat caracteritzat per la polèmica sobre si és més adequat ser programador, dissenyador creatiu, o ambdues coses. De fet, és difícil decantar-se per una de les dues opcions, i més encara quan totes dues tenen avantatges clars. Els dissenyadors solen aportar un punt creatiu que fa brillar les seves obres amb originalitat i bon gust. Els programadors, per la seva part, solen introduir els elements lògics convenients perquè un treball resulti pràctic i lleuger. La combinació de tots dos és difícil de trobar individualment però, si més no, Flash posa l’elecció a les nostres mans al lliurar-nos una aplicació que inclou el millor de las dues vessants. A més, podem usar ActionScript 2.0 de manera intuïtiva des del panell Accions (figura 6), triant en cada moment el codi més adient.

Studio 8

Adobe Flash 8 forma part del paquet Studio 8, una suite de creació complerta, que inclou cinc productes per treballar el disseny, el dessenvolupament i el manteniment de treballs en línia:

 • Dreamweaver 8: Dessenvolupament d’aplicacions i llocs web.
 • Flash professional 8: Creació d’un variat contingut interactiu.
 • Fireworks 8: Creació i optimització d’imatges web.
 • Contribute 3: Manteniment, actualització i control de contingut web.
 • FlashPaper 2: Conversió d’arxius a PDF i FlashPaper.

Alternatives a Flash 8

Hi han varies alternatives que permeten crear continguts Flash molt ràpidament. Tot seguit faré un repàs breu a algunes d’elles.

 • SWiSHmax
  • Swish es un animador de texts que pot exportar a SWF, i que compta amb més de 200 efectes individuals. És pot trobar a l’adreça http://www.swishzone.com
 • SWiSHpix
  • Amb aquest aplicació podrem crear molt rapidament àlbums de fotografies digitals, que podrem animar i acompanyar amb música. Un cop acabat el treball el podrem guardar en CD o pujar-lo directament a la Web a través d’un servidor FTP. Està disponible a http://www.swishzone.com
 • PowerCONVERTER
 • Wildform FlixPro
  • Aquest producte facilita la conversió de vídeos al format SWF, incloent-hi diversos reproductors. Cal cercar-lo a http://www.wildform.com .
 • Sorenson Squeeze
 • Swift 3D
  • Amb Swift 3D, d’Electric Brain, podem crear animacions vectorials en 3D. Més informació a http://www.swift3d.com

 • Captivate

Com podem millorar els arxius de Flash

Per aquesta tasca també disposem d’aplicacions que no només milloren certs aspectes dels arxius de Flash, si no que inclús recuperant informació perduda. Aquí hi han alguns exemples:

 • Optimaze
  • Optimaze suavitza els gràfics vectorials, aconseguint una compressió un 60 % superior a la que aconseguiríem amb Flash. El trobarem a http://www.optimaze.biz
 • Action Script Veiwer
  • Tot i que aquesta aplicació no és precisament una millora, si que ens pot ser d’utilitat si en alguna ocasió extraviem el codi font original d’un treball que haguem fet amb Flash. Action Script Viewer de Manitu Group es capaç d’invertir el procés de compilació dels arxius SWF, convertint-los de nou en arxius .FLA. El podem trobar a http://www.buraks.com/asv/index.html .
 • SWF Encrypt
  • SWF Encrypt codifica el codi ActionScript amb una clau única. Això significa que el mateix SWF pot utilitzar-se dos cops utilitzant claus diferents. L’ordinador pot interpretar correctament el codi ActionScript en binari però, a un ser humà li resultaria molt complicat fer-ho. Accedirem a una versió de proba mitjançant l’adreça http://www.anayeta.com/software/swfencrypt

Com podem usar Flash fora de l’entorn Web

Flash és molt útil a la web però, també fora d’ella. A continuació descric algunes aplicacions que ens poden procurar continguts per reproduir o gravar en un CD les produccions Flash:

 • ScreenTime
  • Amb ScreenTime podrem crear rapidament protectors de pantalla per Windows i Macintosh a partir de pel·lícules Flash. Ens podem fer amb una versió de proba a http://www.screentime.com/software/stf
 • SWF2Video
 • SWF Studio 3.0
  • Aquesta estupenda aplicació és capaç de convertir els nostres projectes Flash en veritables aplicacions d’escriptori. Si, a més, comptem amb una altre aplicació anomenada Code Builder, estarem assistits alhora de porgramar amb SWF Studio. Cal buscar-lo a http://www.northcode.com

Usant Flash per governar dispositius físics reals.

Per expandir encara més les possibilitats de Flash, quasi que només falta que escoltin i que parlin. Amb el dispositiu que descric a continuació aquesta seria una de les opcions possibles:

 • MakingThings
  • Making Things és una empresa amb seu a San Francisco, California. Aquesta empresa fabrica uns mòduls electrònics anomenats Teleo. Amb aquests mòduls podem enviar i rebre informació a Flash mitjançant un servidor socket XML i una connexió USB. Podem capturar dades de botons, interruptors, sensors, o de qualsevol altre element capaç de generar una senyal analògica o digital. És poden controlar llums, motors o timbres, entre d’altres. Trobarem més informació a http://www.makingthings.com

Conclusió

Flash ens apropa a una experiència visual atractiva i, per tant, desitjable, tant per la navegació per la xarxa com per la presentació de continguts. A mesura que la velocitat a Internet ha anat augmentant, i la millora dels processadors i les memòries dels sistemes s’han anat succeint, Flash a anat agafant un protagonisme molt destacat. El que antigament nomes podíem veure després d’una lenta descarrega en els nostres equips, avui dia quasi que no ha de menester de precàrregues. Així doncs, Flash és gairebé de coneixement obligat per tot aquell que vulgui endinsar-se en experiències multimèdia de tot nivell. Adobe Flash 8 és ja l’especialista madur que ens permet assolir tot allò que imaginem i que vulguem compartir, ja sigui a la Web o en un dispositiu local. A més, l’adquisició de Macromedia per part d’Adobe, no fa més que reforçar amb unes eines molt potents una aplicació sense competència. Probablement, el proper repte està en les possibilitats de la web 2.0, on llenguatges de programació com Ajax és mostren molt versàtils. Caldrà veure quins son els moviments que aquest programari experimenta en aquest sentit, mentrestant però, no hi ha dubte que Flash és capdavanter en el tractament de continguts multimèdia a nivell mundial.

Fonts consultades


Entrada leída 570 veces desde Abril de 2022

¿Te ha gustado? Opciones para compartirlo en redes:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *